Vítejte na stránkách farnosti Teplice nad Metují
O farnosti
Naše farnost se nachází na severu Náchodska na hranici s Polskem, sousední farnosti jsou Broumov, Police nad Metují a Trutnov. V současné době k nám dojíždí P. František Hofman bydlící v Šonově, za ekonomické záležitosti odpovídá P. Martin Lanži z farnosti Broumov, teplická fara je neobsazena.

Aktuality farnosti
Rozpis bohoslužeb a ohlášky.

V sobotu 25.8. jsme se rozloučili P. Marianem Lewickým, děkanem z Police nad Metují. Několik let dojížděl i k nám do Teplic jako farář excurrendo. Nejsilnější vzpomínku na něj mám z pravidelných farních setkáních po středeční mši před 17 lety, kdy jsem do Teplic přišel. Do té doby jsem znal živou studentskou farnost v Brně a o malé farnosti v sudetech jsem si nedělal iluze. Bylo to něco nečekaného. Za jeho působení Teplická farnost kvetla. Po dvou letech jsme dostali nového faráře a farnost se vrátila do sudetské reality. Každé další setkání s Marianem bylo velice milé i obohacující - ať při příležitostné návštěvě Police, na pouti do Vambeřic, při křtu dětí či ve zpovědnici. Úžasný zážitek byla poutní mše u P. Marie Pomocné na Kamenci v roce 2011, kdy byl kostel po letech zavření otevřen. Díky pane faráři, budete nám chybět...
(sepsal M.Mráz)

O prázdninách se konalo Varhanní léto, které pořádal L. Šikut.

V pátek 25.5. jsme se zúčastnili Noci kostelů. Návštěvníci, bylo jich asi 25, si prohlédli farní kostel sv. Vavřince - interiér, hodiny, zvonici, krov a dozvěděli se něco o jeho historii. Dále jedna skupinka navštívila i improvizované lapidárum s náhrobky majitelů panství a torzem trubače, sochy z pomníku padlým první světové války. Pomník byl postaven roku 1935 akademickým sochařem Emilem Schwantnerem, v roce 1945 byla socha stržena a od té doby byl pomník věnován Rudé armádě. Po roce 1989 se z něho stal nic neříkající parčík. Obnovení tohoto pomníku je stále v nedohlednu.
(sepsal M.Mráz)

V neděli 27.5. se ve Zdoňově, v kostele Nejsvětější Trojice, konala poutní českoněmecká mše, na které jsme již tradičně přivítali zdejší rodáky.

Sbírka "Pomoc nejzranitelnějším v Damašku" na pomoc obyvatelům Sýrie, aby nemuseli uprchnout ze země, vynesla 4665 Kč.

Od března se obnovují nedělní mše sv. v Adršpachu - 1. a 3. neděli v 14:00 a od června ve Zdoňově - každou poslední neděli ve 14:00.

Požehnané dny a Boží ochranu

Vám přeje a vyprošuje P. František

Aktuality externí
Videa pana Kusáka

Sv. Otec na YouTube

Opravy
I letos bude pokračovat oprava věže kostela Nejsvětější trojice ve Zdoňově. Bližší informace u P. Martina Lanžiho.

Dlouhodobě probíhá oprava farního kostela Sv. Vavřince, což je z programu Záchrana architektonického dědictví MK. Bližší informace opět u P. Martina Lanžiho.

Spolek Zachraňme teplickou poustevnu, který se stará o kostel P. Marie Pomocné s poustevnou, bude letos pokračovat v opravách. V plánu je přezdění posledního komínu a statické zajištění vnější kamenné zdi - příprava před opravou roubení. Blíže na jejich stránkách.