Vítejte na stránkách farnosti Teplice nad Metují
O farnosti
Naše farnost se nachází na severu Náchodska na hranici s Polskem, sousední farnosti jsou Broumov, Police nad Metují a Trutnov. V současné době k nám dojíždí P. František Hofman bydlící v Šonově, za ekonomické záležitosti odpovídá P. Martin Lanži z farnosti Broumov, teplická fara je neobsazena.

Aktuality farnosti
Rozpis bohoslužeb a ohlášky zde.

Klidný silvestr a pohodový a požehnaný a jen dobrem naplněný a pod Boží ochranou nový rok 2018 přeje a vyprošuje P. František

Posledním koncertem v sobotu 2.9. jsme se rozloučili s festivalem Varhanní léto. Těšíme se na další rok.

Na Broumovsku se koná festival Za poklady Broumovska. V sobotu 15. 7. 2017 proběhl jeden z koncertů ve farním kostele sv. Vavřince.

V sobotu 6.5. se několik našich farníků zúčastnilo pouti do Vambeřic, podívejte se na pár obrázků s komentářem.

V sobotu dne 20. května v 11 hodin se v poustevně a kostele P. Marie Pomocné konalo setkání saleziánů spolupracovníků. Ještě se k němu vrátíme.

Aktuality externí
Videa pana Kusáka

Sv. Otec na YouTube

Opravy
Letos má farnost přidělen grant z Havarijního programu Ministerstva kultury na záchranu věže kostela Nejsvětější trojice ve Zdoňově. Bližší informace u P. Martina Lanžiho.

Dlouhodobě probíhá oprava farního kostela Sv. Vavřince, což je z programu Záchrana architektonického dědictví MK. Letos bude dokončena střecha. Bližší informace opět u P. Martina Lanžiho.

Spolek Zachraňme teplickou poustevnu, který se stará o kostel P. Marie Pomocné s poustevnou, by měl dostat grant na dokončení opravy střechy poustevny. Blíže na jejich stránkách.